Роден е в Дева, на дата на най-тежка кармична раплата, защото е бил податлив на влияние в свои минали прераждания. В настоящия живот от него се изисква да е борбен, да е ловец, а не отново нечия жертва, да върви уверено по пътя си и да не се поддава на нечии желания, които целят да го отклонят в друга посока. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България, за да е полезен и на родината си.