Роден е в Рак на дата, която е причината да бъде егоист по отношение на чувствата на околните. Иска непрекъснато да се радва на любовта на хората, като чрез професията, която е избрал, успява да го постигне с лекота. От сцената той дарява на хората приятни емоции и оставя у тях спомена за добри чувства. Съдбовният му път изисква през целия си живот да гради стабилност, да създава хармония в отношенията, като е надарен с умението бързо да се приспособява към нова среда и да печели приятели.