Френски филмов, театрален и телевизионен актьор и сценарист.

Роден е във Водолей на дата на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускал в миналите си прераждания. Съдбовният му път му налага да живее през по-голямата част от живота си или много да пътува.