Роден е във Везни на дата на кармично наказание, заради проява на егоизъм в предишни прераждания. Затова в настощия живот ще е обсебен от желанието да получава обичта на хората, но да не дава много от себе си. Съдбовният му път изисква да гради с труда си материалната си стабилност и да постигне финансова независимост, която му е необходима, за да задоволи жаждата си за охолен живот.