Мис България за 2007 г. Родена е в Лъв, на дата, която в началото на нейния живот е била причина да е колеблива и неуверена. По време на нейните тийнейджърски години е изживяла своето мощно пробуждане и е осъзнала мястото си в този живот. В нейна власт е да реши дали и докога ще бъде на върха на професионалната стълбица. Отредено й е да създаде семейство след нейната 27-а година. Съдбовният й път изисква да е умерена, да не е прибързана, да обмисля добре действията си.