Роден е във Везни на дата, която е причина да е устремен към духовното си и интелектуално израстване, да учи непрекъснато и да придобива без значеие от възрастта си нови знания и умения. Колебливостта на Везните не му пречи да е винаги на върха, ако анализира и бързо коригира грешките си. Съдбовният му път изисква също да гради професионална кариера, но е причина на моменти да се чувства неразбран и да се усамотява сам с мислите си.