Роден е в Рак на дата, която е причината да общува с лекота, но често и да привлича към себе си неподходящи приятели и партньори, които го използват. Ето защо съветът ми е да сменя често средата си, ако усети, че не се чувства добре в нея или поне да я обогатява с нови познанства и приятелства. Съдбовният му път изисква да гради с труда си материалната си стабилност и да твори само положителна карма.