Роден е във Везни на дата, която е причината да е устремен към промени и пътувания и да не се задържа дълго на едно място, защото ако това се случи не се чувства добро в кожата си. На моменти Везните са причината да се колебае особено в личните си отношения, което може да му попречи да създаде дом и семейство. Съдбовният му път изисква да живее през по-голямата част от живота си извън своята родина или много да пътува, за да си спести бъдещите проблеми.