Родена е в Дева на дата, която е причина да е склонна към промени и желание да види нови и нови примамливи кътчета на планетата. От друга страна се стреми към перфекционизъм, който не винаги е възможно да постигне и често е причина за спорове. Съдбовният й път изисква да не е прибързана, да не надскача възможностите си, да е добронамерена към хората, но да не прави непоискано добро.