Футболист. Роден е в Рак, на дата, която е причината да е променлив и неспокоен, да е чувствителен към страданията на хората, като е способен да ги поема с риск да изживее някое от тези страдания. Съдбовният му път изисква да е добронамерен, да помага на хората, но в никакъв случай да не прави непоискано добро, защото то няма да бъде оценено и ще му отвърнат със зло. За него е по-добре да живее в родината си, заради липсата на вибрация изискваща да прекара живота си зад граница, а и за да избегне проблеми, стоварили му се извън България, заради невъзможност да приеме като свой живота си в друга държава.