Родена е в Лъв на дата на най-тежка кармична разплата, заради факта, че в предишни прераждания й е липсвала себеизява. В настоящия си живот е длъжна да се изявява като ловец, а не като жертва. Съдбовният й път е причината да се стреми да прави добро на хората, но често е неразбрана и получава в отговор негативизъм и омраза, заради стореното непоискано добро.