Роден е във Везни на дата на най-тежка кармична разплата, която е причина да се стреми през целия си живот да бъде ловец, а не жертва, за да спази изискването на денят си на раждане и да изяви себе си. Заради факта, че е роден във Везни не винаги намира правилния начин за себеизява и си печели неприятели. Съдбовният му път изисква да живее в подходяща среда, да внимава какви хора допуска до себе си.