Родена е в Дева, а деня й на раждане я превръща в чаровница, която понякога трудно взима бързо решения, но когато ги вземе никой не може да я отклони от пътя й. Дори и ако някой се опитва да й отнеме идея или да й попречи да постигне поставена цел, тя успява да му попречи, въпреки че изживява свои вътрешни драми. Съдбовният й път изисква да се стреми към стабилност в личния и професионалния живот и към хармония в отношенията.