Роден е в Лъв, под знака на вибрация, която е причина да е общителен, но в същото време и обграден от хора, които не винаги го оценяват и често го използват, а след това се дистанцират. В негова полза е да внимава кого допуска до себе си. Съдбовниятму път изисква да се стреми към стабилност в личния и професионалния си живот, и към хармония в отношенията с околните.