Роден е в Лъв, на дата на кармична разплата, която е причина за не малкото трудности в живота му. Той също е един от родените на такава дата по свой избор, който с чест носи товара в живота си и успява да надмогне препяствята, въпреки че често изпитва душевни страдания. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в личен и професионален план и хармония в отношенията, за да се радва на спокойни старини.