Българска актриса.

Родена е в Скорпион на дата, която е причина да е непостоянна и променлива, да търси непрекъснато мястото си под Слънцето. Любопитна и изпълнена с желание да се докосне до непознатото и неизвестното. Съдбовният й път изисква да се стреми към стабилност в личния и професионалния живот и хармония в отношенията.