Роден е в Скорпион, на дата, която е причината да се стреми към духовното си и интелектуално израстване и да гради професионална кариера в областта на изкуството. Често в очите на околните е странен, защото има навика да се затваря в себе си и да потъва в мислите си. Не прощава ако го засегнат. Съдбовният му път изисква да гради стабилност в личния и професионалния си живот и хармония в отношенията.