Роден е в Дева, на дата, която е причината в настоящия живот винаги да гони върховете в професионално отношение, но често да се примирява с по-ниския, от този към който се е устремил. Така предпазва себе си от провали и злобата на хората, които биха блокирали напълно пътя му към успеха. Съдбовният му път изисква да не е прибързан и да обмисля добре действията си.