Американска актриса. Световен представител на UNICEF

Родена е във властта на Водолея на дата, която е причината да е целеустремена, амбициозна, но често е склонна да се разпилява в занимания, които й губят времето и да отдалечават от възможността да постигне поредна голяма цел. Съдбовният й път изисква да внимава какви хора допуска до себе си, за да избегне разочарованията.