Испански футболист. Роден е в Лъв, на дата, която е причината да е целеустремен, безкрайно амбициозен, до степен да върви по ръба на бръснача, само и само за да постигне поредния връх и да изживее поредния миг на признание. Както всички инатливи Лъвове той не признава друго място освен първото и на всяка цена държи да остане на него, избутвайки с лакти всички останали. Съдбовният му път е причината да общува, да сменя средата си, но също така и привлича хора, които го използват, а след това, заради непремерения лъвски скок, ближе наранената лапа или уцеленото със стрелата на нечия завист сърце.