Роден е във Везни на дата, която му носи кармична отплата и му позволява да се радва на закрилата на Съдбата, ако се научи да търси причината за неуспехите си най-напред в себе си, а след това в околните. Везните са причина на моменти трудно да взима решения. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите си, прекалената си чувствителност, заради които е в въстояние да съсипе и отношенията, и бляскавата си кариера.