Родена е в Дева, на дата, която е причината от една страна да се стреми към перфекционизъм, а от друга страна да залита в крайности в отношенията с хората. Не обича предателствата, но често се сблъсква именно с тях. Трудно й е да преценява правилно кого не бива да допуска в живота си и му се доверява, но когато това се случи й е още по-трудно да прекрати рязко и завинаги отношенията си него. Ето защо понякога се скрива от света.