Австрийски футболист. Играе за националния отбор на страната.


Роден е в Риби, на дата, чиято вибрация изисква от него да върви по пътя си и да не се съобразява с околните, ако искат да го отклонят. Съдбовният му път изисква да не забравя да работи върху духовното си и интелектуално израстване.