Роден е в Скорпион на дата на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му, но той притежава хъс и упоритост и ги приедолява с лекота. Съдбовният му път изисква да анализира живота си и по възможност да отстранява и не повтаря грешките от миналото, а същото така да гради кариера, но с умерено темпо, за да не се срине заради нещо недооценено точно, когато е наближил върха или дори се е изкачил на него.