Роден е във Везни на дата, която е причната да се стреми към стабилност в живота и хармония в отношенията, но не бива да постига целите си за сметка на нечий неуспех. Неговият Съдбовен път изисква да живее през по-голямата част от живота си извън България или да пътува често зад граница, за да си спести личните, професионални и здравословни проблеми заради неспазването на това изискване.