Актриса. Родена е в Рак, на дата, чиято вибрация е причината да е целеустремена, амбициозна, много инатлива, но и силно изявен материалист. За да получи материални облаги е готова на всичко. Съдбовният й път изисква да живее извън своята родина през по-голямата част от живота си, ако иска да избегне проблемите и провалите или много да пътува до различни кътчета на света - това на моменти й е трудно, защото ако сменя дома си през определени интервали от време, тя се привързва до болка към поредното място и страда, когато се налага да го напусне. Ето защо за нея е важно да има един постоянен дом, в който винаги да се връща.