Родена е в Дева, на дата на кармична отплата, която изисква от нея да гради професионална кариера, да върви по пътя на своето духовно и интелектуално израстване. На моменти е склонна да се усамотява, да анализира живота си и да осъзнава грешките си. Съдбовният й път изисква да живее извън своята родина, или много да пътува по света, за да избегне личните професионални и здравословни проблеми заради неспазването на това изискване. Заради своята професия тя го спазва и надгражда полезното в живота си.