Американска актриса. Първата й главна роля е във филма "Abandon" през 2002 г.

Родена е на дата на кармично наказание заради проявен егоизъм в минали прераждания, като този егоизъм в настоящия живот може да проявява по отношение чувствата на околните, без които се чувства самотна в душата си. Съдбовният й път изисква да не е прибързана и да обмисля добре действията си.