Родена е във Везни, на дата, която е причината да е устремена към духовното си и интелектуално развитие и да има благоволението на звездите да гради кариера в сферата на изкуството. Съумява да помогне на хората около себе си да живеят в хармония. Съдбовният й път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън своята родина и тя го е спазила.