Роден е в Рак на дата, която от една страна е носител на колебливост, но от друга му носи миг - около неговата 20-а година - когато изживява своето мощно пробуждане и намира мястото си за себеизява. Съдбовният му път изисква да не се доверява на хора, които са го привлекли от пръв поглед и да не споделя веднага плановете си и намеренията си, за да не търпи разочарования.