Родена е в Рак на дата на кармично наказание заради факта, че в предишно прераждане не е успяла да е самостоятелна и да изяви себе си. Сега е длъжна да върви по избрания от нея път и да не допуска да я отклоняват от него, без значение дали се отнася за намеса на роднини или на приятели. Съдбовният й път изисква да гради през целия си живот стабилност в личен и професионален план и да създаде задължително хармония в отношенията си - задача, която често се оказва трудна за нея.