Български политик и дипломат. Родена е в Рак на дата, която е причината да е общителна и да сменя или непрекъснато да обогатява средата си. Съдбовният й път изисква от нея да овладява емоциите си, да работи в полза на хората, да приема градивната критика, за да върви по избрания от нея път. Да се предпазва от хора, които са лицемерни и готови да я предадат, ако не успеят да извлекат полза от нея. Да не проявява ненужно доверие.