Родена е в Скорпион, умееща да критикува гневно, но със спокоен тон създаващ впечатлението, че е уравновесена, но в нея бушуват силни емоции. Денят й на раждане е носител на кармична разплата, която е причина за трудностите по пътя й, като чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускала в миналите си прераждания. Съдбовният й път изисква да внимава какви хора допуска до себе си, след като непрекъснато общува, защото често привлича неподходящи.