Родена е във Везни на дата, която я определя като амбициозна, целеустремена до степен на агресия, ако някой се опитва да препречи пътя й. Постави ли си цел, я постига без оглед ан средствата. Съдбовният й път изисква да не е прибързана, да обмисля действията си, да не се разпилява в губещи времето й занимания.