Родена е във Везни на дата, която е причина да е общителна, да се среща с различни хора, често да сменя средата си, но също така и да привлича неподходящи приятели и партньори, които я използват. Ето защо е в нейна полза да преценява кого допуска до себе си и да тушира типичното за Везните доверяване на всеки. Съдбовният й път изисква да е добронамерена, да помага на хората, но не бива да прави непоискано добро, за да не си печели неприятели.