Родена е в Дева, на дата, която й отрежда място в сферата на изкуството и шанс да гради професионална кариера през целия си съзнателен живот, за което й помога заложения от Девата перфекционизъм. В нейна власт е да е винаги на върха, ако сама не пожелае друго. Съдбовният й път изисква да не е прибързана и да обмисля добре действията си.