Актьор. Роден е в Лъв, на дата, която е причина да се стреми към промени, към пътувания и трудно да застава на едно място. Ако не е във вечно движение и е останал без работа, се чувства като болен. Склонен е да се раздава на хората, като се надява, че ще му отговорят със същото, но често страда от добротворчеството си. Съдбовният му път изисква от него да общува непрекъснато. Добре е да преценява правилно хората, които допуска до себе си.