Родена е в Скорпион на дата на кармична отплата, но може да се радва на закрилата на Съдбата ако не е властолюбива и не се вкопчва в материалното в живота си. Стреми се към стабилност и хармония в отношенията. Съдбовният й път изисква да не е прибързана, да не взима внезапни решения, от които след това трудно може да се откаже, да не дава неизпълними обещания.