Родена е във Везни на дата, която от една страна е причината да е целеустремена, а от друга страна заради ината й може да си остане на първото стъпало на житейската стълбица без желание да продължи нагоре и да гледа зивистливо как всички я изпреварват. Съдбовният й път изисква да овладява емоциите си и прекалената си чувствителност.