Родена е в Дева, на дата, причина за стремежа й към стабилност в личен и професионален план, въпреки че го постига трудно заради желанието си да налага своята представа за подреденост и в живота на околните, което далеч не винаги им харесва. Има нелеката задача да се примири с множеството загуби и провали, които, иска или не, ще претърпи. Това ще й помогне да осъзнае смисъла на духовното си развитие и да усвои умението да бъде щедра, и добра. Съдбовният й път налага изискването да не надскача възможностите си.