Джими Донал Уейлс или Джимбо е основателят на Уикипедия. Роден е в Лъв на дата, която е причината да върви по пътя на своето духовно и интелектуално израстване, позволяваща му да гради устремена професионална кариера. На моменти е склонен да се отклонява от правилната посока, но бързо съумява да се осъзнае и да се върне обратно. Съдбовният му път изисква да овладява своята прибързаност и да обмисля добре действията си, за да избегне провалите.