Роден е във Везни, на дата, която е носител на избраната от него самия кармична разплата и е причина за трудности. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускал в миналите си прераждания, но има възможност да постигне финансова независимост. Съдбовният му път изисква да живее извън своята родина или много да пътува, за да избегне проблемите от всякакво естество, заради неспазването на това изискване.