Роден е във Везни на дата, която му позволява да постигне стабилност в личния и професионалния живот и да създаде хармония в отношенията си и в самия себе си. Съдбовният му път изисква да гради с труда си материалната си стабилност, задължително да постигне финансова независимост и да твори през целия си живот само положителна карма.