Роден е в Скорпион на дата, която е причината да се стреми да общува непрекъснато, но на моменти става груб и циничен, ако усети, че го използват или постъпват некоректно с него, след като е помогнал на някого. Съдбовният му път изисква да не е прибързан, да не надскача възможностите си, като му е забранено на прави непоискано добро.