Роден е в Дева, на дата на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Задължен е да развива през всичките си съзнателни години своята прозорливост, за да се предпазва от дебнещите го опасности. Събовният му път изисква да е щедър и добронамерен към хората, но не му е позволено да прави непоискано добро.