Роден е във Везни на дата, която е причина да се стреми към промени и пътувания, да иска да опознава света. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите си, прекалената си чувствителност, чрез която си вреди и е склонен да се раздава на хората, дори и незаслужено, а след това страда заради тяхното предателство.