Роден е във Везни, знак, който е причина за колебливост и на дата, която засилва това негово качество, особено, когато се налага да вземе бързо и важно решение. Ето защо е длъжен през целия си живот да върви по пътя си и да не се отклонява от него, за да угоди на някого. Съдбовният му път изисква да изживее голяма част от живота си зад граница или много да пътува, за да избегне личните, професионални и здравословни проблеми.