Роден е в Лъв, на дата на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Той е ярко доказателство за човек, избрал си сам кармичната дата, за да изчисти кармата натрупана в неговите минали прераждания, който съумява да носи с чест и достойнство своя товар. Неговия Съдбовет път изисква да е честен и добронамерен с хората, да им помага, но му е забранено да прави непоискано или незаслужено добро, дори и от поста, който заема.