Родена е в Дева, на дата, която е причината да се стреми да общува непрекъснато, на всяка цена, да се обгражда с хора, на които помага безкористно, но които често я нараняват с проява на неблагодарност. Ето защо за нея важи правилото за непоисканото добро, което не бива да дарява. Съдбовният й път изисква да развива своето духовно начало и да гради кариера в областта на изкуството, където е способна да достигна върхове през целия си живот. Не бива да е компромисна в своя вреда.