Германски политик. Родена е в Рак на дата на избраната от нея самата кармична разплата, която е причина за трудностите в живота й. Чрез тяхното преодоляване тя чисти кармата си от грешките, които е допускала в миналите си прераждания. Двойното число 17 й носи успех и тя го доказва като политик, който умее да повлиява хората. Съдбовният й път изисква да върви по пътя на духовното си и интелектуално израстване, помага й да налага идеите си с лекота, а чрез тези си умения да е добър ръководител.